فارسی | English
يکشنبه 17 فروردين 1399 _ 12 شعبان 1441 _ 5 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
فروردين 1399
17
قمری:12 شعبان 1441

میلادی:5 آوریل 2020
 
تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398     |     کد : 2629

دکتر مهدیه صفرپور، با حکم رئیس دانشگاه بعنوان «سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان» منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی حکمی ، خانم مهدیه صفرپور، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه را بعنوان «سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان» منصوب نمود.