فارسی | English
شنبه 29 شهريور 1399 _ 02 صفر 1442 _ 19 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
شنبه
شهريور 1399
29
قمری:02 صفر 1442

میلادی:19 سپتامبر 2020
 
تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398     |     کد : 2629

دکتر مهدیه صفرپور، با حکم رئیس دانشگاه بعنوان «سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان» منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی حکمی ، خانم مهدیه صفرپور، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه را بعنوان «سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان» منصوب نمود.