فارسی | English
يکشنبه 17 فروردين 1399 _ 12 شعبان 1441 _ 5 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
فروردين 1399
17
قمری:12 شعبان 1441

میلادی:5 آوریل 2020
 
تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1398     |     کد : 2626


     اخبار تصویری دیماه و بهمن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارائه آیتم "سیمای دانشگاه" به پخش تصویری خبرهای مختلف آموزشی - پژوهشی ، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دانشگاه می پردازد. از شما دانشگاهیان محترم و فرهیخته  بخاطر توجه و ارائه پیشنهادها و راهکارهای موثر، سپاسگزاریم.