فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1391     |     کد : 261

دو تن از دانشجویان دانشگاه به تیم ملی فوتسال دانشجویان کشور دعوت شدند

.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه وبراساس اعلام مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ،آقایان علیرضا محمدی و طهمورث وطنی از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تیم ملی فوتسال دانشجویان کشور دعوت شدند.
گفتنی است اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دانشجویان کشور، در تهران برگزار خواهد شد.چاپ چاپ