فارسی | English
جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
فروردين 1399
15
قمری:10 شعبان 1441

میلادی:3 آوریل 2020
 
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398     |     کد : 2601

توضیح اینکه : 
برنامه حرکت  قطار برقی در هفته اول از تاریخ 19 الی 23  بهمن 98  ساعت 7:00 صبح  از تبریز و ساعت 15:45 از دانشگاه به تبریز از ارائه خدمات حذف میشود.