فارسی | English
شنبه 29 شهريور 1399 _ 02 صفر 1442 _ 19 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
شنبه
شهريور 1399
29
قمری:02 صفر 1442

میلادی:19 سپتامبر 2020
 
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398     |     کد : 2601

توضیح اینکه : 
برنامه حرکت  قطار برقی در هفته اول از تاریخ 19 الی 23  بهمن 98  ساعت 7:00 صبح  از تبریز و ساعت 15:45 از دانشگاه به تبریز از ارائه خدمات حذف میشود.