فارسی | English
جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
فروردين 1399
15
قمری:10 شعبان 1441

میلادی:3 آوریل 2020
 
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398     |     کد : 2578

                                                                                                         
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه با دکتر یونس بیگی خسروشاهی، مدیر مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  با موضوع :  معرفی فناوران و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه 
مصاحبه با دکتر یونس  بیگی :