دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 11 دي 1398
کد 2567

کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی

کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی