فارسی | English
پنجشنبه 14 فروردين 1399 _ 09 شعبان 1441 _ 2 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1399
14
قمری:09 شعبان 1441

میلادی:2 آوریل 2020
 
تاریخ : سه شنبه 10 دي 1398     |     کد : 2566

بررسی اقدامات معاونت اداری و مالی دانشگاه در حوزه مدیریت سبز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، بعنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه مدیریت سبز در بین دانشگاههای سراسر کشور شناخته میشود. اقدامات منحصربفردی که توسط دانشگاه در پیشبرد و تکمیل پروژه هایی مانند قطار اتوبوسی دانشگاه، تصفیه خانه پیشرفته و ....  انجام شده است، روابط عمومی را به تهیه گزارشهای تصویری، نمودارهای آماری و اینفوگرافیک و ارائه آن در این صفحه ترغیب نمود.
روابط عمومی دانشگاه،از مدیریت و کارشناسان "امور فنی معاونت پرتلاش اداری و مالی دانشگاه "که زحمات اصلی در نظارت و اجرای پروژه های مذکور را بعهده داشتند تقدیر و تشکر مینماید.
 
این صفحه در حال تکمیل شدن میباشد