فارسی | English
يکشنبه 18 خرداد 1399 _ 15 شوال 1441 _ 7 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
خرداد 1399
18
قمری:15 شوال 1441

میلادی:7 ژوئن 2020
 
تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398     |     کد : 2496

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر:
 جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار سال1398


 
تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار  
  دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در جشنواره 
  
فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره