فارسی | English
جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
فروردين 1399
15
قمری:10 شعبان 1441

میلادی:3 آوریل 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398     |     کد : 2435

استعلام قیمت اجاره بهای انتشارات 3 دانشکده
علوم پایه،ادبیات و علوم تربیتی
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، در نظر داردخدمات انتشارات دانشکده علوم پایه، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم تربیتی را از طریق فراخوان عمومی مطابق قرارداد ضمیمه شده واگذار نماید.

دریافت فایل :