فارسی | English
چهارشنبه 30 مهر 1399 _ 04 ربيع الأول 1442 _ 21 اکتبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
چهارشنبه
مهر 1399
30
قمری:04 ربيع الأول 1442

میلادی:21 اکتبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398     |     کد : 2434

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تجدید 3 مناقصه، در سال تحصیلی99-98

قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی در سال تحصیلی 99-98   

قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی  در سال تحصیلی 99-98  

قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99- 98