فارسی | English
سه شنبه 2 مهر 1398 _ 25 محرم 1441 _ 24 سپتامبر 2019
سرخط خبرها :
  اوقات شرعی 
   
    امروز
  سه شنبه
  مهر 1398
  2
  قمری:25 محرم 1441

  میلادی:24 سپتامبر 2019
   
  تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398     |     کد : 2434

  معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  تجدید 3 مناقصه، در سال تحصیلی99-98

  قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی در سال تحصیلی 99-98   

  قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی  در سال تحصیلی 99-98  

  قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99- 98