فارسی | English
سه شنبه 14 مرداد 1399 _ 14 ذو الحجة 1441 _ 4 اوت 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
سه شنبه
مرداد 1399
14
قمری:14 ذو الحجة 1441

میلادی:4 اوت 2020
 
تاریخ : سه شنبه 22 مرداد 1398     |     کد : 2434

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تجدید 3 مناقصه، در سال تحصیلی99-98

قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی در سال تحصیلی 99-98   

قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی  در سال تحصیلی 99-98  

قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99- 98