فارسی | English
جمعه 16 خرداد 1399 _ 13 شوال 1441 _ 5 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
خرداد 1399
16
قمری:13 شوال 1441

میلادی:5 ژوئن 2020
 
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398     |     کد : 2420

  با مصوبه هیات ممیزه دانشگاه در سال 98 تعدادی از همکاران عضو هیات علمی، از رتبه استادیاری به رتبه علمی دانشیاری ارتقاء یافتند.
   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ایمانپور معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با اعلام این مطلب گفت: در جلسات اخیر هیات ممیزه دانشگاه با تقاضای ارتقای رتبه علمی تعدادی از همکاران بشرح زیر از استادیاری به دانشیاری موافقت شد:

دکتر سید احمد حسینی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات، گروه فلسفه و حکمت اسلامی  دکتر رحیم محمدرضایی، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، گروه شیمی  دکتر یحیی اکبری کوربلاغ، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک  دکتر احد مهروند، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتربهبود یاری قلی، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی دکترمهدی هاشم زاده، عضو هیات علمی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر،گروه فناوری اطلاعات دکتر مرتضی حاجی پور، عضو هیات علمی دانشکده الهیات، گروه حقوق دکتر صمد رسول زاده اقدم، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مطالعات خانواده دکتر حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، گروه شیمی دکتر مهران سلیمانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی