فارسی | English
پنجشنبه 14 فروردين 1399 _ 09 شعبان 1441 _ 2 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1399
14
قمری:09 شعبان 1441

میلادی:2 آوریل 2020
 
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1398     |     کد : 2400

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing