فارسی | English
يکشنبه 18 خرداد 1399 _ 15 شوال 1441 _ 7 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
خرداد 1399
18
قمری:15 شوال 1441

میلادی:7 ژوئن 2020
 
تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1398     |     کد : 2400

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing