فارسی | English
جمعه 16 خرداد 1399 _ 13 شوال 1441 _ 5 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
خرداد 1399
16
قمری:13 شوال 1441

میلادی:5 ژوئن 2020
 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1398     |     کد : 2374

چهاردهمین نشریه خبری - الکترونیکی
روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


دریافت فایل  PDF  :