فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1391     |     کد : 228

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه

قابل توجه دانشجويان محترم

باتوجه به آغاز زمان ارزشيابی كيفيت تدريس اساتيد محترم درنيمسال دوم 91-90 ازدانشجويان محترم خواهشمنداست ازتاريخ21/2/91 لغايت 16/3/91پس از ورود به سامانه نسبت به تکميل فرم های ارزشيابی اساتيد مربوطه  اقدام فرمايند. لازم به ذکراست نظرات دانشجويان گرامی در تکميل فرم های ارزشيابی جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصی قابل رويت نمی باشد. لذا در راستای ارتقاء کمي و كيفي آموزشی دانشگاه ، پاسخگويی دقيق و صادقانه به سئوالات مندرج در فرمهای ارزشيابی اساتيد مورد امتنان است .
            دفترنظارت وارزيابي