فارسی | English
دوشنبه 12 خرداد 1399 _ 09 شوال 1441 _ 1 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
خرداد 1399
12
قمری:09 شوال 1441

میلادی:1 ژوئن 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1396     |     کد : 1787

همایش واکاوی  قرائت های  افراطی  از دین
سایت همایش  :   
http://ges.azaruniv.ac.ir
                                                                  


چاپ چاپ