دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 29 فروردين 1395
کد 1391

انعقاد تفاهمنامه همکاری علمی ، پژوهشی و فرهنگی بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه یوزونجی ییل ترکیه