دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو نشریات

راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری

راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری

راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری

(105)

راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری

يکشنبه 22 خرداد 1401
اختلال وسواسی - جبری

اختلال وسواسی - جبری

اختلال وسواسی - جبری

(114)

اختلال وسواسی - جبری

يکشنبه 22 خرداد 1401
مقدمه ای بر روانشناسی مثبت نگر

مقدمه ای بر روانشناسی مثبت نگر

مقدمه ای بر روانشناسی مثبت نگر

(122)

مقدمه ای بر روانشناسی مثبت نگر

يکشنبه 22 خرداد 1401
بودجه ریزی در ایران

بودجه ریزی در ایران

بودجه ریزی در ایران

(781)

بودجه ریزی در ایران

سه شنبه 9 شهريور 1400
پوزولان ها

پوزولان ها

پوزولان ها

(627)

پوزولان ها

شنبه 26 تير 1400
پایداری سیستم های قدرت

پایداری سیستم های قدرت

پایداری سیستم های قدرت

(939)

پایداری سیستم های قدرت

شنبه 26 تير 1400
واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

(805)

واژه نامه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

شنبه 26 تير 1400
هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

(685)

هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای

شنبه 26 تير 1400
مفاهیم سیستم عامل

مفاهیم سیستم عامل

مفاهیم سیستم عامل

(811)

مفاهیم سیستم عامل

شنبه 26 تير 1400
فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

(549)

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی وفقهی

شنبه 26 تير 1400