دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو کنفرانسهای داخل دانشگاه

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار مینماید:  اولین مدرسه محاسباتی شیمی محاسباتی

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار مینماید: اولین مدرسه محاسباتی شیمی محاسباتی

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار مینماید: اولین مدرسه محاسباتی شیمی محاسباتی

(35)

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار مینماید: اولین مدرسه محاسباتی شیمی محاسباتی

چهارشنبه 29 دي 1400
وبینار شورایاری محلات

وبینار شورایاری محلات

وبینار شورایاری محلات

(505)

وبینار شورایاری محلات

شنبه 13 شهريور 1400
وبینار محیط زیست شهری

وبینار محیط زیست شهری

وبینار محیط زیست شهری

(537)

وبینار محیط زیست شهری

چهارشنبه 10 شهريور 1400
پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران  11 - 9  شهریور 1400

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران 11 - 9 شهریور 1400

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران 11 - 9 شهریور 1400

(821)

پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران 11 - 9 شهریور
51ACS.azaruniv.ac.ir

سه شنبه 2 شهريور 1400
جشنواره رویش / از ایده تا ثروت

جشنواره رویش / از ایده تا ثروت

جشنواره رویش / از ایده تا ثروت

(564)

جشنواره رویش / از ایده تا ثروت

شنبه 23 مرداد 1400
سلسله سخنرانیهای

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"

(600)

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"

شنبه 16 اسفند 1399
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

(1434)

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

دوشنبه 24 آذر 1399
  اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

(1952)


http://tafsirpajoohi.azaruniv.ac.ir
اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

شنبه 24 آبان 1399
فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

(341)

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

سه شنبه 13 آبان 1399
ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

(347)

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

شنبه 19 مهر 1399