دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو کنفرانسهای خارج از دانشگاه

برگزاری طرح ملی حمایت از کسب و کارهای کودک ( سکو )

برگزاری طرح ملی حمایت از کسب و کارهای کودک ( سکو )

برگزاری طرح ملی حمایت از کسب و کارهای کودک ( سکو )

(35)

برگزاری طرح ملی حمایت از کسب و کارهای کودک ( سکو )

يکشنبه 6 آذر 1401
همایش بین المللی هویت ایرانیان

همایش بین المللی هویت ایرانیان

همایش بین المللی هویت ایرانیان

(62)

همایش بین المللی هویت ایرانیان

سه شنبه 1 آذر 1401
بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

(24)

بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

سه شنبه 1 آذر 1401
کنفرانس بین المللی مهندسی برق

کنفرانس بین المللی مهندسی برق

کنفرانس بین المللی مهندسی برق

(28)

کنفرانس بین المللی مهندسی برق

دوشنبه 30 آبان 1401
کنگره علوم باغبانی

کنگره علوم باغبانی

کنگره علوم باغبانی

(6)

کنگره علوم باغبانی

دوشنبه 30 آبان 1401
کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

(15)

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی

شنبه 21 آبان 1401
«همایش علمی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد»

«همایش علمی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد»

«همایش علمی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد»

(149)

«همایش علمی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد»

جمعه 13 آبان 1401
دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

(87)

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دوشنبه 28 شهريور 1401
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

(216)

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

يکشنبه 28 آذر 1400
نهمین نمایشگاه نوآوری  و فناوری ربع رشیدی - تبریز 17 تا 21 آبان 1400 - نمایشگاه بین المللی تبریز

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی - تبریز 17 تا 21 آبان 1400 - نمایشگاه بین المللی تبریز

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی - تبریز 17 تا 21 آبان 1400 - نمایشگاه بین المللی تبریز

(643)

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی - تبریز 17 تا 21 آبان 1400 - نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارشنبه 7 مهر 1400