دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

آرشیو مناقصه و مزایده ها

تجدید مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سالتحصیلی 1402 - 1401

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید مناقصه مدیریت و نگهداری سراهای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سالتحصیلی 1402 - 1401

(360)

دریافت اسناد مناقصه

سه شنبه 22 شهريور 1401
آگهی اجاره غذاخوری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی اجاره غذاخوری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(495)

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چهارشنبه 9 شهريور 1401
اطلاعیه برگزاری مناقصه قراردادهای معاونت دانشجویی  (سلفها و خوابگاههای دانشجویی)

معاونت دانشجویی

اطلاعیه برگزاری مناقصه قراردادهای معاونت دانشجویی (سلفها و خوابگاههای دانشجویی)

(515)

دریافت شرایط ، پیشنهاد قیمت و قراردادهای معاونت دانشجویی (سلفها و خوابگاههای دانشجویی)

جمعه 21 مرداد 1401
تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز  و

معاونت اداری و مالی دانشگاه

تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و " تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذرببایجان

(346)

دریافت فایلهای پیش نویس قردادها، فرمها و شرایط شرکت در نجدید مناقصه

شنبه 28 خرداد 1401
مناقصه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1401

معاونت اداری و مالی؛

مناقصه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1401

(526)

دریافت فایل pdf شرایط شرکت در مناقصه / فرم پیشنهاد قیمت و فایل قرارداد

يکشنبه 22 خرداد 1401
(مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری فضای سبز) و (تعمير و نگهداري از تأسيسات و تصفيه خانه فاضلاب) دانشگاه در سال 1401

آگهی مناقصه فضای سبز:

(مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری فضای سبز) و (تعمير و نگهداري از تأسيسات و تصفيه خانه فاضلاب) دانشگاه در سال 1401

(421)

برای دریافت و دانلود فایلهای مربوطه، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

يکشنبه 8 خرداد 1401
آگهی مناقصه اجرای دیوارچینی سوله ورزشی المهدی

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه اجرای دیوارچینی سوله ورزشی المهدی

(554)

دریافت فایلهای pdf مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، فرم پیشنهاد قیمت و متن قرارداد

چهارشنبه 25 اسفند 1400
آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی پردیس  تبریزدانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( بصورت اجاره )

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی پردیس تبریزدانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( بصورت اجاره )

(725)

دریافت pdf فرم قرارداد اجاره سالن ورزشی و فرم شرایط شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت

دوشنبه 25 بهمن 1400
 معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1706)

آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوشنبه 10 خرداد 1400
آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه :

آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

(1248)

دریافت فایلهای pdf  تقاضانامه و قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی در سال ۱۴۰۰

سه شنبه 14 ارديبهشت 1400