دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 اخبار وسط

اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شیوه دسترسی دانشجویان از خارج دانشگاه، به مقالات تمام متن پایگاه سیویلیکا و مرجع مقالات کنفرانسهای کشور

 شیوه دسترسی دانشجویان از خارج دانشگاه، به مقالات تمام متن پایگاه سیویلیکا و مرجع مقالات کنفرانسهای کشور دانشجویان گرامی که درخواست دسترسی خارج از دانشگاه به مقالات تمام متن پایگاه سیویلیکا و مرجع مقالات کنفرانس های داخل کشور- را دارند؛ لطفاً نام و نام خانوادگی، شماره همراه و شماره دانشجویی خود را به ایمیل کتابخانه مرکزی (centrallibraryaz@gmail.com) ارسال نمایند تا پس از بررسی و تجمیع درخواست ها دسترسی های لازم ارائه خواهد شود. کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دوشنبه 6 بهمن 1399

اطلاعیه مهم امور اداری دانشگاه: اغلام ساعت برگشت سرویسها از دانشگاه از 30 دیماه

اطلاعیه مهم امور اداری دانشگاه: اغلام ساعت برگشت سرویسها از دانشگاه از 30 دیماه

اطلاعیه مهم امور اداری دانشگاه: اغلام ساعت برگشت سرویسها از دانشگاه از 30 دیماه اطلاعیه مهم امور اداری دانشگاه: اغلام ساعت برگشت سرویسها از دانشگاه از 30 دیماه
دوشنبه 29 دي 1399

اطلاعیه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

اطلاعیه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

اطلاعیه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اطلاعیه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
جمعه 26 دي 1399

فراخوان مورخ 99/10/7 تا تاریخ 99/10/29 با اعمال تغییراتی در شرایط احرازتمدید شد :

اطلاعیه معاونت اداری و مالی داشگاه شهید مدنی آذربایجان: بکارگیری عضو غیرهیات علمی بصورت قرارداد کار معین در سال 1399

اطلاعیه معاونت اداری و مالی داشگاه شهید مدنی آذربایجان: بکارگیری عضو غیرهیات علمی بصورت قرارداد کار معین در سال 1399 « دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد تعداد 16 نفر عضو غیرهیات علمی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی عمومی، سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین بکارگیری نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از سایر شرایط و نحوه ثبت نام به سایت http://job.azaruniv.ac.ir مراجعه نمایند. »
سه شنبه 23 دي 1399

فراخوان مورخ 99/10/7 تا تاریخ 99/10/29 با اعمال تغییراتی در شرایط احرازتمدید شد :

اطلاعیه معاونت اداری و مالی داشگاه شهید مدنی آذربایجان: بکارگیری عضو غیرهیات علمی بصورت قرارداد کار معین در سال 1399

اطلاعیه معاونت اداری و مالی داشگاه شهید مدنی آذربایجان: بکارگیری عضو غیرهیات علمی بصورت قرارداد کار معین در سال 1399 « دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد تعداد 16 نفر عضو غیرهیات علمی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی عمومی، سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین بکارگیری نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از سایر شرایط و نحوه ثبت نام به سایت http://job.azaruniv.ac.ir مراجعه نمایند. »
سه شنبه 23 دي 1399

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد
شنبه 8 آذر 1399

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد
شنبه 8 آذر 1399

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد
شنبه 8 آذر 1399

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب /  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF مشخصات دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک Sequencer DNA 3130 ABI از Applied Biosystems Thermo Fisher Scientificشرکت
پنجشنبه 6 آذر 1399

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب /  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF مشخصات دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک Sequencer DNA 3130 ABI از Applied Biosystems Thermo Fisher Scientificشرکت
پنجشنبه 6 آذر 1399