دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 اخبار وسط

عدم پذیرش درخواست مهمانی و انتقال بصورت به دستی ازسال تحصیلی 99-98

عدم پذیرش درخواست مهمانی و انتقال بصورت به دستی ازسال تحصیلی 99-98

عدم پذیرش درخواست مهمانی و انتقال بصورت به دستی ازسال تحصیلی 99-98 اطلاعیه اداره کل آموزش
سه شنبه 20 فروردين 1398

نشریه خبری رویداد منشر شد:

سیزدهمین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد

سیزدهمین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد سیزدهمین نشریه علمی، فرهنگی و خبری "رویداد"، حاوی اخبار فعالیتهای مختلف علمی - فرهنگی و پژوهشی دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / آخرین شماره در سال 97
دوشنبه 27 اسفند 1397

نشریه خبری رویداد منشر شد:

سیزدهمین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد

سیزدهمین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد سیزدهمین نشریه علمی، فرهنگی و خبری "رویداد"، حاوی اخبار فعالیتهای مختلف علمی - فرهنگی و پژوهشی دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / آخرین شماره در سال 97
دوشنبه 27 اسفند 1397