دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 اخبار وسط

​اطلاعیه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

​اطلاعیه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

​اطلاعیه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  اعلام جدول زمانی اخذ مدارک ثبت نامی دانشجویان:
پنجشنبه 28 شهريور 1398

راهنمای استفاده و رزرو از اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

راهنمای استفاده و رزرو از اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

راهنمای استفاده و رزرو از اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان راهنمای استفاده و رزرو از اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
يکشنبه 17 شهريور 1398

خبرنامه آموزش عالی

خبرنامه آموزش عالی

خبرنامه آموزش عالی خبرنامه آموزش عالی
شنبه 16 شهريور 1398

همایش تعامل نظام دانشگاهی

همایش تعامل نظام دانشگاهی

همایش تعامل نظام دانشگاهی همایش تعامل نظام دانشگاهی
چهارشنبه 30 مرداد 1398

همایش تعامل نظام دانشگاهی

همایش تعامل نظام دانشگاهی

همایش تعامل نظام دانشگاهی همایش تعامل نظام دانشگاهی
چهارشنبه 30 مرداد 1398

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان / 5 تیر ماه ساعت 14 در سالن ابن سینا

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان / 5 تیر ماه ساعت 14 در سالن ابن سینا

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان /  5 تیر ماه ساعت 14 در سالن ابن سینا اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان / 5 تیر ماه ساعت 14 در سالن ابن سینا
يکشنبه 2 تير 1398

قابل توجه دانشجویان محترم - سایت پرسمان نهاد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه راه اندازی شد.https://www.porseman.com/site/126

قابل توجه دانشجویان محترم - سایت پرسمان نهاد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه راه اندازی شد.https://www.porseman.com/site/126

قابل توجه دانشجویان محترم  - سایت پرسمان نهاد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه راه اندازی شد.https://www.porseman.com/site/126 قابل توجه دانشجویان محترم - سایت پرسمان نهاد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه راه اندازی شد.https://www.porseman.com/site/126
يکشنبه 2 تير 1398

سی امین شماره ماهنامه خبری وزارت علوم عتف

سی امین شماره ماهنامه خبری وزارت علوم عتف

سی امین شماره ماهنامه خبری وزارت علوم عتف سی امین شماره ماهنامه خبری وزارت علوم عتف
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی

آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی
پنجشنبه 22 فروردين 1398

سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چهارشنبه 21 فروردين 1398