دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 اخبار وسط

اطلاعیه مدیریت امورآموزشی درخصوص ایجاد درخواست حذف درس و دروس عملی در سامانه درخواستها

اطلاعیه مدیریت امورآموزشی درخصوص ایجاد درخواست حذف درس و دروس عملی در سامانه درخواستها

اطلاعیه مدیریت امورآموزشی درخصوص ایجاد درخواست حذف درس و دروس عملی  در سامانه درخواستها اطلاعیه مدیریت امورآموزشی درخصوص ایجاد درخواست حذف درس و دروس عملی در سامانه درخواستها
دوشنبه 6 مرداد 1399

قابل توجه دانشجویان عزیز

اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه قابل توجه دانشجویان عزیز: اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه
شنبه 4 مرداد 1399

ملکی، دبیر انجمنهای علمی دانشگاه،خبرداد:

17 فعالیت علمی برگزیده انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرحله ملی جشنواره حرکت راه یافتند

 17 فعالیت علمی برگزیده انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرحله ملی جشنواره حرکت راه یافتند مهدی ملکی، دبیر انجمنهای علمی دانشگاه، در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه گفت: از میان فعالیت های مختلف انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در قالب دوره دوازدهم (1398-1397) پس از داوری اساتید صاحب نظر، تعداد 17 فعالیت برگزیده انتخاب و برای حضور در مرحله ملی جشنواره حرکت (ویژه رقابت علمی انجمن های علمی دانشجویی کشور) به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
شنبه 14 تير 1399

اطلاعیه بخش آوایی و آثار سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت

اطلاعیه بخش آوایی و آثار سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت

اطلاعیه بخش آوایی و آثار سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت http://farhangi.azaruniv.ac.ir/News/853/
يکشنبه 25 خرداد 1399

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
يکشنبه 14 ارديبهشت 1399

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران برگزاری پنجمین پیش‌نشست علمی ‏همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
يکشنبه 14 ارديبهشت 1399

مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399

اطلاعیه شماره 3

معرفی همکاران پاسخگوی فنی و آموزشی سامانه آموزش مجازی دانشگاه، به تفکیک دانشکده ها

معرفی همکاران پاسخگوی فنی و آموزشی سامانه آموزش مجازی دانشگاه، به تفکیک دانشکده ها معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
يکشنبه 31 فروردين 1399

اطلاعیه شماره 3

معرفی همکاران پاسخگوی فنی و آموزشی سامانه آموزش مجازی دانشگاه، به تفکیک دانشکده ها

معرفی همکاران پاسخگوی فنی و آموزشی سامانه آموزش مجازی دانشگاه، به تفکیک دانشکده ها معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
يکشنبه 31 فروردين 1399

عملکرد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398

عملکرد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398

عملکرد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398 عملکرد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398
سه شنبه 20 اسفند 1398