دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 کنفرانسهای داخل دانشگاه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست" سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"
شنبه 16 اسفند 1399

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"

سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست" سلسله سخنرانیهای " معنویت ومحیط زیست"
شنبه 16 اسفند 1399

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای
دوشنبه 24 آذر 1399

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

  اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم http://tafsirpajoohi.azaruniv.ac.ir اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم
شنبه 24 آبان 1399

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم

  اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم http://tafsirpajoohi.azaruniv.ac.ir اولین همایش ملی پژوهشهای تفسیری قرآن کریم
شنبه 24 آبان 1399

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه فراخوان برگزاری وبینار آموزشی (تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعه
سه شنبه 13 آبان 1399

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
شنبه 19 مهر 1399

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی
چهارشنبه 2 مهر 1399

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی

وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی وبینار علمی - آموزشی راز کرونای ایرانی
چهارشنبه 2 مهر 1399

ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری

ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری

ششمین کارگاه و سمینار مباحثی  در فیزیک نظری ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری
چهارشنبه 5 تير 1398