دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 کنفرانسهای خارج از دانشگاه

بیستمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق

بیستمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق بیستمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق
چهارشنبه 10 دي 1393

کارگاه 2 روزه آموزش تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی

کارگاه 2 روزه آموزش تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی کارگاه 2 روزه آموزش تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران های طبیعی
يکشنبه 7 دي 1393

همایش ملی سبک زندگی ؛ نظم و امنیت

همایش ملی سبک زندگی ؛ نظم و امنیت همایش ملی سبک زندگی ؛ نظم و امنیت - دانشگاه زنجان
يکشنبه 7 دي 1393

همایش ملی کاربرد علوم شیمی
در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست

همایش ملی کاربرد علوم شیمی              <br />        در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست  همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست
يکشنبه 7 دي 1393

اولین همایش ملی کشاورزی ؛ محیط زیست و امنیت غذایی

اولین همایش ملی کشاورزی ؛ محیط زیست و امنیت غذایی 12 اسفند 93
يکشنبه 7 دي 1393

چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور با عنوان خلیج فارس - دریای فرصتها

چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور با عنوان خلیج فارس - دریای فرصتها چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور با عنوان خلیج فارس - دریای فرصتها
شنبه 6 دي 1393

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت شهری ؛ معماری ؛ عمران

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت شهری ؛ معماری ؛ عمران دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت شهری ؛ معماری ؛ عمران
دوشنبه 24 آذر 1393

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در ریاضی و فیزیک

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در ریاضی و فیزیک دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در ریاضی و فیزیک
دوشنبه 24 آذر 1393

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در شیمی - زیست شناسی - زمین شناسی

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در شیمی - زیست شناسی - زمین شناسی دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در شیمی - زیست شناسی - زمین شناسی
دوشنبه 24 آذر 1393

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در زبان و ادبیات انگلیسی

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در زبان و ادبیات انگلیسی دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در زبان و ادبیات انگلیسی
دوشنبه 24 آذر 1393