فارسی | English
جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
آذر 1399
7
قمری:12 ربيع الثاني 1442

میلادی:27 نوامبر 2020
 
 مناقصه و مزایده ها

معاونت امور اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF آگهی و اسناد مناقصه " عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب " دانشگاه / موافقتنامه و شرایط خصوصی قرارداد
شنبه 8 آذر 1399

معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آگهی مناقصه خرید دستگاه توالی یاب /  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل PDF مشخصات دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک Sequencer DNA 3130 ABI از Applied Biosystems Thermo Fisher Scientificشرکت
پنجشنبه 6 آذر 1399

فرم های مربوط به " مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان علوم پایه "

اسناد مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 اسناد مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل اسناد و فرمها (PDF)
دوشنبه 30 تير 1399

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای  علم و فناوری و مراکز رشد ایران اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران
يکشنبه 18 خرداد 1399

تجدید مناقصه : ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي و نگهداری فضای سبز

اسناد تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1399

اسناد تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و  ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1399 دریافت فایلهای PDF اسناد تجدید مناقصه فضای سبز و خدمات دانشگاه در سال 1399
سه شنبه 6 خرداد 1399

آگهي انتخاب پيمانكار

«مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی»

«مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی» متقاضيان ميتوانند از امروز یکشنبه 14 اردیبهشت، به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و آگاهي از شرايط دانشگاه به آدرس اينترنتي www.azaruniv.ac.ir مراجعه نمايند.
يکشنبه 14 ارديبهشت 1399

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید 3 مناقصه، مربوط به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 99-98

تجدید 3 مناقصه، مربوط به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 99-98 دریافت اسناد مناقصه های قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی / قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی / قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی
سه شنبه 22 مرداد 1398

اطلاعیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اسناد مناقصه های خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 99- 98

 اسناد مناقصه های خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 99- 98 دریافت فایل pdf مربوط به خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شنبه 5 مرداد 1398

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی / دریافت فایل pdf فرم قرارداد.
شنبه 29 تير 1398

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار مینماید:

تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه

 تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار مینماید: تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه / دریافت فایل pdf
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398