فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1399
3
قمری:07 صفر 1442

میلادی:24 سپتامبر 2020
 
 مناقصه و مزایده ها

فرم های مربوط به " مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان علوم پایه "

اسناد مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 اسناد مناقصه تعویض لوله های تاسیساتی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل اسناد و فرمها (PDF)
دوشنبه 30 تير 1399

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای  علم و فناوری و مراکز رشد ایران اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ایران
يکشنبه 18 خرداد 1399

تجدید مناقصه : ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي و نگهداری فضای سبز

اسناد تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1399

اسناد تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز و  ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني، عمومي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1399 دریافت فایلهای PDF اسناد تجدید مناقصه فضای سبز و خدمات دانشگاه در سال 1399
سه شنبه 6 خرداد 1399

آگهي انتخاب پيمانكار

«مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی»

«مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ارائه خدمات فنی، نگهداری فضای سبز و ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی» متقاضيان ميتوانند از امروز یکشنبه 14 اردیبهشت، به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و آگاهي از شرايط دانشگاه به آدرس اينترنتي www.azaruniv.ac.ir مراجعه نمايند.
يکشنبه 14 ارديبهشت 1399

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجدید 3 مناقصه، مربوط به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 99-98

تجدید 3 مناقصه، مربوط به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 99-98 دریافت اسناد مناقصه های قرارداد نهایی سراهای دانشجوئی / قرارداد نهایی خرید مواد اولیه سلف دانشجویی / قرارداد پخت وتوزیع غذای دانشجویی
سه شنبه 22 مرداد 1398

اطلاعیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اسناد مناقصه های خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 99- 98

 اسناد مناقصه های خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 99- 98 دریافت فایل pdf مربوط به خرید مواد غذایی و پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شنبه 5 مرداد 1398

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاونت دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / مناقصه نگهداری سراهای دانشجویی / دریافت فایل pdf فرم قرارداد.
شنبه 29 تير 1398

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار مینماید:

تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه

 تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار مینماید: تجدید مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی سال 98 دانشگاه / دریافت فایل pdf
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تعمير و نگهداری تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی سال 1398 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 تعمير و نگهداری تاسيسات  تصفيه خانه فاضلاب  و ارائه خدمات فنی  سال 1398 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تعمير و نگهداری تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی سال 1398
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

مناقصه " نگهداری فضای سبز دانشگاه "

مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398

 مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1398 دریافت فرم قرارداد (مناقصه نگهداری فضای سبز دانشگاه در سال 1398 )
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398