دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

بیمه درمان تکمیلی کارکنان


   بیمه درمان تکمیلی:
 همکار گرامی :
با سلام و احترام، لطفا با مطالعه دقیق فایلهای زیر شرایط و اطلاعات لازم در خصوص مراکز طرف قرارداد، پوششهای بیمه تکمیلی، مراکز ارائه خدمات آنلاین و مدارک لازم برای پرداختن هزینه و .... را در نظر گرفته  و سپس تصمیم به شروع مراحل درمان با استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی نمائید.
شرایط و تعهدات بیمه درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل :    
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  -  سال 1400-1401
•    بیمه گر : شرکت بیمه معلم استان آذربایجان شرقی.
•    بیمه گذار : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
•    شروع قرارداد از 1400/07/01 لغایت 1401/6/30 به مدت یکسال شمسی می باشد.
   فرانشیز قرارداد برای کلیه تعهدات  10 درصد میباشد .
•    بیمه شدگان : شامل کلیه کارکنان و افراد تحت تکفل آنان ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ) و نیز پدر و مادر غیر تحت تکفل ونیز همسر وفرزندان غیر تحت تکفل کارکنان اناث با حق بیمه یکسان .
   تبصره : بیمه شده اصلی افراد تحت تکفل و نیز پدر و مادر غیر تحت تکفل را در اول قرارداد  تحت پوشش بیمه قرار دهد و فقط اشخاص ذیل در وسط قرارداد می توانند به پوشش بیمه ای اضافه شوند :
افراد جدیدالاستخدام ، کارکنان انتقالی ، همسر کارکنانی که ازدواج کرده اند و نوزادان منوط به اعلام حداکثر ظرف مدت یک ماه به مدیریت  امور اداری دانشگاه .
• کارکنان بازنشسته صرفاً اول قرارداد می توانند در صورت تمایل به پوشش بیمه درمان تکمیلی با تعهد پرداخت حق بیمه درخواست خود را به مدیریت امور اداری اعلام فرمایند.
• فرزندان پسر تا سن 20 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی کارشناسی تا سن 24 سال تمام – کارشناسی ارشد 26 سال – دکترا 30 سال و فرزندان دختر تا هنگام ازدواج و یا اشتغال به کار می توانندتحت پوشش بیمه باشند.
• براساس آئین نامه استخدامی مصوب هیأت امناء دانشگاه ، پنجاه درصد حق بیمه درمان تکمیلی کارکنان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.
•  بیمه عمروحوادث گروهی کارکنان با حق بیمه سالانه هر نفر 4,360,000 ریال طبق شرایط ذکر شده فقط مختص کارکنان بوده و افراد تحت تکفل آنان تحت پوشش بیمه عمروحوادث نمی باشند.