دوشنبه 1 آبان 1396 _ 03 صفر 1439 _ 23 اکتبر 2017
فارسی | English
  تصاویر دانشگاه
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما
وضعیت فردا
حداقل دما حداکثر دما سرعت باد

 
  درباره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1