فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : سایت عمران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2581
شماره مستقیم : 041-31452581 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه عمران
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ابراهیم افسر دیزج شماره داخلــی : 2582
شماره مستقیم : 041-31452582 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اساتید گروه مهندسی شیمی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر سوگند آقامحمدی شماره داخلــی : 2583
شماره مستقیم : 041-31452583 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه عمران
اسامـی افــــراد : خانم دکتر نازیلا کاردان شماره داخلــی : 2585
شماره مستقیم : 041-31452585 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناسان برنامه و بودجه
اسامـی افــــراد : آقای علی باقی شماره داخلــی : 2014
شماره مستقیم : 041-34327519 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی
اسامـی افــــراد : آقای محمد خودی زاده شماره داخلــی : 2088
شماره مستقیم : 041-31452088 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : اساتيد گروه اديان و عرفان
اسامـی افــــراد : خانم دکتر خادمی شماره داخلــی : 2318
شماره مستقیم : 041-31452318 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارکنان تدارکات
اسامـی افــــراد : آقای شیری شماره داخلــی : 2230
شماره مستقیم : 041-34327525 شمــاره فـکـس :