فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : تنظیم اسناد امور مالی پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم پری رضاپور شماره داخلــی : 2361
شماره مستقیم : 041-34327539 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : بوفه - رستوران خوابگاه الزهرا
اسامـی افــــراد : آقای مجید موسی خانی شماره داخلــی : 2168
شماره مستقیم : 041-31452168 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس کار گزینی
اسامـی افــــراد : خانم جمشیدی شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-34327518 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اتاق جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2225
شماره مستقیم : 041-31452225 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده کشاورزي قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقای قربان زاده شماره داخلــی : 2176
شماره مستقیم : 041-31452176 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : سرپرستي خوابگاه برادران(المهدي)
اسامـی افــــراد : آقای جهانی شماره داخلــی : 2170
شماره مستقیم : 041-34327531 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : سرپرستي خوابگاه برادران(المهدي)
اسامـی افــــراد : آقای جوان بخت شماره داخلــی : 2299
شماره مستقیم : 041-34327531 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه برق
اسامـی افــــراد : آقای دکتر هادی افشاری راد شماره داخلــی : 2529
شماره مستقیم : 041-31452529 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اساتيدگروه مکانيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر امیر سرور الدین شماره داخلــی : 2556
شماره مستقیم : 041-31452556 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اتاق اساتيد گروه عمران
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مهدی دینی شماره داخلــی : 2580
شماره مستقیم : 041-31452580 شمــاره فـکـس :