فارسی | English
دوشنبه 5 اسفند 1398 _ 30 جمادى الثانية 1441 _ 24 فوریه 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : امور حقوقی
اسامـی افــــراد : آقای علی جعفری آذر شماره داخلــی : 252
شماره مستقیم : 041-34447334 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : دفتر آزمون ها
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34447334 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : انتظامات پردیس
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34428803 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : انتشارات پردیس
اسامـی افــــراد : آقای حریری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34440233 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : غذاخوری پردیس
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34418402 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : سالن ورزشی پردیس
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34408488 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : اساتيدگروه مکانيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر محمد صادقی آزاد شماره داخلــی : 2557
شماره مستقیم : 041-31452557 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده کشاورزي قسمت یا واحـد : گلخانه دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای حسین خاکسار شماره داخلــی : 2315
شماره مستقیم : 041-31452315 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي قسمت یا واحـد : کارشناس گروه تربيت بدني
اسامـی افــــراد : آقای خوشنویس شماره داخلــی : 2438
شماره مستقیم : 041-31452438 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مديرروابط عمومي
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :