فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : کارشناس نشریات
اسامـی افــــراد : آقای حسین ساجدی شماره داخلــی : 2247
شماره مستقیم : 041-34327549 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي قسمت یا واحـد : سمعی و بصری (ساختمان شهید آوینی)
اسامـی افــــراد : آقای جعفر وثوقی شماره داخلــی : 2278
شماره مستقیم : 041-34327549 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : سرپرستي خوابگاه خواهران( الزهرا)
اسامـی افــــراد : خانم رفیع پور شماره داخلــی : 2169
شماره مستقیم : 041-34327550 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه انتظامات قسمت یا واحـد : سرپرستي خوابگاه خواهران (قدس)
اسامـی افــــراد : خانم پور محمد شماره داخلــی : 2211
شماره مستقیم : 041-34327553 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : رئیس مرکز رشد،فناوری و مالکیت فکری(سایت پردیس)
اسامـی افــــراد : آقای دکتر بیگی خسرو شاهی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34402381 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : رئیس دفتر همکاریهای علمی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر پریسا لطف الهی شماره داخلــی : 2498
شماره مستقیم : 041-31452498 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : خانم دکتر بیات شماره داخلــی : 2077
شماره مستقیم : 041-31452077 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده فني و مهندسی قسمت یا واحـد : گروه مهندسی شیمی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حمید رضا عظیمی شماره داخلــی : 2535
شماره مستقیم : 041-31452535 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : کتابدار - میز امانت ادبیات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2286
شماره مستقیم : 041-31452286 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهش و فناوری قسمت یا واحـد : مسئول سفارشات و مرجع
اسامـی افــــراد : خانم حبیبی شماره داخلــی : 2458
شماره مستقیم : 041-34327567 شمــاره فـکـس :