فارسی | English
يکشنبه 28 بهمن 1397 _ 12 جمادى الثانية 1440 _ 17 فوریه 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر يعقوبی شماره داخلــی : 2431
شماره مستقیم : 014-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر یارمحمدزاده شماره داخلــی : 2479
شماره مستقیم : 041-31452479 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای کهنسال شماره داخلــی : 2433
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : خانم قاسم نژاد شماره داخلــی : 2432
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقاي ابراهیم نوري شماره داخلــی : 2052
شماره مستقیم : 041-31452052 شمــاره فـکـس :