فارسی | English
دوشنبه 19 آذر 1397 _ 03 ربيع الثاني 1440 _ 10 دسامبر 2018
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناسان حقوقی
اسامـی افــــراد : آقای محمود زاده شماره داخلــی : 2020
شماره مستقیم : 041-31452020 شمــاره فـکـس : 041-34327524
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره گزينش
اسامـی افــــراد : آقای سید باقری شماره داخلــی : 2206
شماره مستقیم : 041-34327560 شمــاره فـکـس : 041-34327560
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره گزينش
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2206
شماره مستقیم : 041-34327560 شمــاره فـکـس : 041-34327560
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مدير حراست
اسامـی افــــراد : آقای دکتر عزت الله احمدی شماره داخلــی : 2500
شماره مستقیم : 041-34327523 شمــاره فـکـس : 041-34327544
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دفتر حراست
اسامـی افــــراد : آقای مهندس خودی زاده شماره داخلــی : 2500
شماره مستقیم : 041-34327523 شمــاره فـکـس : 041-34327544
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست(کارکنان)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2501
شماره مستقیم : 041-31452501 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست(دانشجويان)
اسامـی افــــراد : آقاي مهدی حسن زاده شماره داخلــی : 2503
شماره مستقیم : 041-31452503 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست
اسامـی افــــراد : خانم ياری شماره داخلــی : 2502
شماره مستقیم : 041-31452502 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبيرخانه محرمانه حراست
اسامـی افــــراد : آقای غلامحسین خشت ساز شماره داخلــی : 2499
شماره مستقیم : 041-34327580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره امور ايثارگران
اسامـی افــــراد : آقای نعمتی شماره داخلــی : 2462
شماره مستقیم : 041-34327563 شمــاره فـکـس : 041-34327563