فارسی | English
يکشنبه 28 بهمن 1397 _ 12 جمادى الثانية 1440 _ 17 فوریه 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : معاون نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2253
شماره مستقیم : 041-34327569 شمــاره فـکـس : 041-34327569
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : مدير اجرايي نهاد
اسامـی افــــراد : آقای سید صادق جوادیان شماره داخلــی : 2254
شماره مستقیم : 041-34327569 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : کارشناس نهاد
اسامـی افــــراد : آقای بهرام سلیمانزاده شماره داخلــی : 2064
شماره مستقیم : 041-31452064 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : کارشناس نهاد
اسامـی افــــراد : آقاي علی عربی شماره داخلــی : 2064
شماره مستقیم : 041-31452064 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : مسئول واحد خواهران
اسامـی افــــراد : خانم فيضي شماره داخلــی : 2101
شماره مستقیم : 041-34327573 شمــاره فـکـس : 041-34327573
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : پايگاه مقاومت شهداء دانشگاه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2372 و 2227
شماره مستقیم : 041-34327575 شمــاره فـکـس : 041-34327575
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : پايگاه مقاومت شهداء دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای حسین بالاپور شماره داخلــی : 2372 و 2227
شماره مستقیم : 041-34327575 شمــاره فـکـس : 041-34327575
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج اساتيد
اسامـی افــــراد : آقای دکتر صادقی بخت ور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34327578 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج دانشجوئی خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2275 و 2086
شماره مستقیم : 041-34327547 شمــاره فـکـس : 041-34327547
نام حــــــــــوزه : حوزه نهاد مقام معظّم رهبري و تشکّلها قسمت یا واحـد : بسيج دانشجوئی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2081
شماره مستقیم : 041-34327540 شمــاره فـکـس : 041-34327540