سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : صدور چک و اسناد
اسامـی افــــراد : خانم مطهری فر شماره داخلــی : 2009
شماره مستقیم : 041-31452009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : صدور چک و اسناد
اسامـی افــــراد : آقای محبوبی شماره داخلــی : 2009
شماره مستقیم : 041-31452009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای پور اسمعيل شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : دبیرخانه مرکزی ( نامه رسانی )
اسامـی افــــراد : آقای عقابی شماره داخلــی : 2016
شماره مستقیم : 041-31452016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : هیئت تخلفات اداری کارمندان دانشگاه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2111
شماره مستقیم : 041-31452111 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : رئیس دفتر ریاست دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای محسن سیف شماره داخلــی : 2050-2051
شماره مستقیم : 041-34327520-21 شمــاره فـکـس : 041-34327522
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس روابط عمومی
اسامـی افــــراد : آقای حسین نجفی شماره داخلــی : 2229
شماره مستقیم : 041-31452229 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول واحد سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : آقاي جواد فتاحی شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : 041-31452053 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری و بایگانی هیات اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : آقای اکبر بابا خانی شماره داخلــی : 2441
شماره مستقیم : 041-34327585 شمــاره فـکـس : 041-34327585
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبیر هیات اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : آقای دکتر فلاحی شماره داخلــی : 2442
شماره مستقیم : 041-34327585 شمــاره فـکـس : 041-34327585