شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438 _ 21 ژانویه 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست(دانشجويان)
اسامـی افــــراد : آقاي مهدی حسن زاده شماره داخلــی : 2503
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست
اسامـی افــــراد : خانم ياری شماره داخلــی : 2502
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبيرخانه محرمانه حراست
اسامـی افــــراد : آقای غلامحسین خشت ساز شماره داخلــی : 2499
شماره مستقیم : 041-34327580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره ايثارگران
اسامـی افــــراد : آقاي نعمتی شماره داخلــی : 2462
شماره مستقیم : 041-34327563 شمــاره فـکـس : 041-34327563
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول وکارشناس جذب هيات علمي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر فلاحی شماره داخلــی : 2442
شماره مستقیم : 041-34327585 شمــاره فـکـس : 041-34327585
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر يعقوبی شماره داخلــی : 2431
شماره مستقیم : 014-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر یارمحمدزاده شماره داخلــی : 2479
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای کهنسال شماره داخلــی : 2433
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : خانم قاسم نژاد شماره داخلــی : 2432
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقاي ابراهیم نوري شماره داخلــی : 2052
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :