پنجشنبه 26 مرداد 1396 _ 25 ذو القعدة 1438 _ 17 اوت 2017
فارسی | English
  دفترچه تلفن
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول کارگزینی هیئت علمی
اسامـی افــــراد : آقای حسین زاده شماره داخلــی : 2024
شماره مستقیم : 041-31452024 شمــاره فـکـس : 041-34327518
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : نماینده شرکت تاسیساتی
اسامـی افــــراد : آقای مهندس صفایی شماره داخلــی : 2285
شماره مستقیم : 041-31452285 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رئیس اداره اموال
اسامـی افــــراد : آقای مهندس سید یاسر ترابی شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقاي حسن غفاری شماره داخلــی : 2036
شماره مستقیم : 041-31452036 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش کارکنان
اسامـی افــــراد : آقای غلامرضا باقرنژاد شماره داخلــی : 2195
شماره مستقیم : 041-34327519 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : حفاظت فیزیکی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2010
شماره مستقیم : 041-31452010 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : حفاظت فیزیکی
اسامـی افــــراد : آقای محسن سیف شماره داخلــی : 2027
شماره مستقیم : 041-31452027 شمــاره فـکـس : 041-34327591
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : ریاست دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حسن ولی زاده شماره داخلــی : 2050 - 2051
شماره مستقیم : 041-34327520-21 شمــاره فـکـس : 041-34327522
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه
اسامـی افــــراد : آفای رضا نصرتی شماره داخلــی : 2479
شماره مستقیم : 041-31452479 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : هیات اجرائی جذب - متصدی دفتر و بایگانی
اسامـی افــــراد : آقای اکبر بابا خانی شماره داخلــی : 2441
شماره مستقیم : 041-31452441 شمــاره فـکـس :