پنجشنبه 26 مرداد 1396 _ 25 ذو القعدة 1438 _ 17 اوت 2017
فارسی | English
  دفترچه تلفن
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : انبار مرکزی
اسامـی افــــراد : آقاي مهدی تقی پورنيازی شماره داخلــی : 2114
شماره مستقیم : 041-31452114 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امور نقليه
اسامـی افــــراد : آقاي رضا نصیری شماره داخلــی : 2228
شماره مستقیم : 041-34327570 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مسئول امورعمومي
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حلیمی شماره داخلــی : 2012
شماره مستقیم : 041-31452012 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : کارشناس فضای سبز
اسامـی افــــراد : آقاي محسن حليمی شماره داخلــی : 2207
شماره مستقیم : 041-31452207 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : رانندگان امورنقليه
اسامـی افــــراد : رانندگان شماره داخلــی : 2201
شماره مستقیم : 041-31452201 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مهدکودک
اسامـی افــــراد : خانم نظر زاده شماره داخلــی : 2208
شماره مستقیم : 041-31452208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه دفترمعاونت
اسامـی افــــراد : خانم سعیدی شماره داخلــی : 2375
شماره مستقیم : 041-31452375 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : مخابرات دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای عباسعلی ناصری شماره داخلــی : 3000 یا 3001 یا 2222
شماره مستقیم : 041-34327500-11 شمــاره فـکـس : 041-34327555
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : امور مالی دوره شبانه
اسامـی افــــراد : آقاي اکبر رحيمی شماره داخلــی : 2025
شماره مستقیم : 041-31452025 شمــاره فـکـس : 041-34327582
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : بایگانی امور مالی
اسامـی افــــراد : آقای طیبی شماره داخلــی : 2302
شماره مستقیم : 041-31452302 شمــاره فـکـس :