يکشنبه 8 اسفند 1395 _ 29 جمادى الأولى 1438 _ 26 فوریه 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : حوزه رياست
اسامـی افــــراد : اتاق مشاوران ریاست شماره داخلــی : 2027
شماره مستقیم : 041-34327591 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مديرروابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس فتاح زاده شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : 041-34327542 شمــاره فـکـس : 041-34327542
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : روابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقاي فتاحی شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : روابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقای حسین نجفی شماره داخلــی : 2229
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : نمايندگی ودفتر تهران
اسامـی افــــراد : آقاي وهاب زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 021-66418236 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : نمايندگی ودفتر تهران
اسامـی افــــراد : آقای خرازیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 021-66418236 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبيرخانه رياست
اسامـی افــــراد : خانم صدقی شماره داخلــی : 2059
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مدير برنامه و بودجه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر محمد کریمی شماره داخلــی : 2083
شماره مستقیم : 014-34327533 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناسان برنامه و بودجه
اسامـی افــــراد : آقاي عليزادگان شماره داخلــی : 2014
شماره مستقیم : 041-34327519 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناسان برنامه و بودجه
اسامـی افــــراد : خانم نواب شماره داخلــی : 2422
شماره مستقیم : 041-34327519 شمــاره فـکـس :