شنبه 9 ارديبهشت 1396 _ 03 شعبان 1438 _ 29 آوریل 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : ریاست دانشگاه
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حسن ولیزاده شماره داخلــی : 2050 - 2051
شماره مستقیم : 041-34327520-21 شمــاره فـکـس : 041-34327522
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : هیات اجرائی جذب - متصدی دفتر و بایگانی
اسامـی افــــراد : آقای اکبر بابا خانی شماره داخلــی : 2441
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش کارکنان
اسامـی افــــراد : آقای غلامرضا باقرنژاد شماره داخلــی : 2195
شماره مستقیم : 041-34327519 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه
اسامـی افــــراد : آفای رضا نصرتی شماره داخلــی : 2479
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دفتر رياست
اسامـی افــــراد : آقای زینی وند شماره داخلــی : 2050 - 2051
شماره مستقیم : 041-34327520-21 شمــاره فـکـس : 041-34327522
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : حوزه رياست
اسامـی افــــراد : اتاق مشاوران ریاست شماره داخلــی : 2027
شماره مستقیم : 041-34327591 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : مديرروابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس فتاح زاده شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : 041-34327542 شمــاره فـکـس : 041-34327542
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : روابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقاي فتاحی شماره داخلــی : 2053
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : روابط عمومي
اسامـی افــــراد : آقای حسین نجفی شماره داخلــی : 2229
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : نمايندگی ودفتر تهران
اسامـی افــــراد : آقاي وهاب زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 021-66418236 شمــاره فـکـس :