فارسی | English
چهارشنبه 24 مهر 1398 _ 17 صفر 1441 _ 16 اکتبر 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : آبدارخانه دفترمعاونت
اسامـی افــــراد : خانم عبداللهی شماره داخلــی : 2375
شماره مستقیم : 041-31452375 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ایمانپور شماره داخلــی : 2424
شماره مستقیم : 041-34327535 شمــاره فـکـس : 041-34327535
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : دفتر معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : آقای محسن سیف شماره داخلــی : 2424
شماره مستقیم : 041-34327535 شمــاره فـکـس : 041-34327535
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : رئيس تحصيلات تکميلی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سلطانی جیقه شماره داخلــی : 2429
شماره مستقیم : 041-34327545 شمــاره فـکـس : 041-34327545
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس تحصيلات تکميلی
اسامـی افــــراد : آقای کاظم پور شماره داخلــی : 2430
شماره مستقیم : 041-34327545 شمــاره فـکـس : 041-34327545
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : مدير کل آموزش
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سیروس اسدیان شماره داخلــی : 2421
شماره مستقیم : 041-34327603 شمــاره فـکـس : 041-34327603
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : اداره فارغ التحصيلان وامتحانات
اسامـی افــــراد : آقاي نوذری شماره داخلــی : 2423
شماره مستقیم : 041-34327536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : دبيرخانه آموزش کل
اسامـی افــــراد : خانم خدائی شماره داخلــی : 2427
شماره مستقیم : 041-31452427 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : مسئول استعدادهای درخشان
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر ایلمک چی شماره داخلــی : 2439
شماره مستقیم : 041-31452439 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس برنامه ريزی آموزسي
اسامـی افــــراد : آقاي سعیدزاده شماره داخلــی : 2440
شماره مستقیم : 041-31452440 شمــاره فـکـس :