فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : دفتر معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : آقای خشت ساز شماره داخلــی : 2424
شماره مستقیم : 041-34327535 شمــاره فـکـس : 041-34327535
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : رئيس تحصيلات تکميلی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سلطانی جیقه شماره داخلــی : 2429
شماره مستقیم : 041-34327545 شمــاره فـکـس : 041-34327545
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس تحصيلات تکميلی
اسامـی افــــراد : آقای کاظم پور شماره داخلــی : 2430
شماره مستقیم : 041-31452430 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : مدير کل آموزش
اسامـی افــــراد : آقای دکتر ناصر آقازاده شماره داخلــی : 2421
شماره مستقیم : 041-34327530 شمــاره فـکـس : 041-34327530
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : اداره فارغ التحصيلان وامتحانات
اسامـی افــــراد : آقاي نوذری شماره داخلــی : 2423
شماره مستقیم : 041-34327536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : دبيرخانه آموزش کل
اسامـی افــــراد : خانم خدائی شماره داخلــی : 2427
شماره مستقیم : 041-31452427 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : مسئول استعدادهای درخشان
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر ایلمک چی شماره داخلــی : 2439
شماره مستقیم : 041-31452439 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس برنامه ريزی آموزسي
اسامـی افــــراد : آقاي سعیدزاده شماره داخلــی : 2440
شماره مستقیم : 041-31452440 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : معاونت دانشجوئی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر محمد کریمی شماره داخلــی : 2196
شماره مستقیم : 041-34327564 شمــاره فـکـس : 041-34327564
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت دانشجوئي قسمت یا واحـد : دفتر معاون دانشجوئی
اسامـی افــــراد : آقاي جعفر غفاری شماره داخلــی : 2196
شماره مستقیم : 041-34327564 شمــاره فـکـس : 041-34327564