چهارشنبه 7 تير 1396 _ 04 شوال 1438 _ 28 ژوئن 2017
فارسی | English
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : دفترخدمات پستي
اسامـی افــــراد : آقای شیخ عبدالله زاده شماره داخلــی : 2186
شماره مستقیم : 041-34327579 شمــاره فـکـس : 041-34327579
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : بليط فروشی رجاء
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2087
شماره مستقیم : 041-34327556 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : نماينده شركت خدماتي
اسامـی افــــراد : آقاي بهاري شماره داخلــی : 2232
شماره مستقیم : 041-34327543 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : بوفه دانشکده ادبیات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2233
شماره مستقیم : 041-34327593 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : مجتمع فروشگاهي رفاه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2178
شماره مستقیم : 041-34327588 شمــاره فـکـس : 041-34327532
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : غذا خوری کارکنان
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2177
شماره مستقیم : 041-34327600 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : نانوايي
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2176
شماره مستقیم : 041-31452176 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : انتشارات دانشکده علوم
اسامـی افــــراد : آقاي جلالي شماره داخلــی : 2034
شماره مستقیم : 041-31452034 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : انتشارات دانشکده ادبيات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2298
شماره مستقیم : 041-34327594 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : ايستگاه راه آهن
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2175
شماره مستقیم : 041-34327571 شمــاره فـکـس :