فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دفتر حراست
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2500
شماره مستقیم : 041-34327523 شمــاره فـکـس : 041-34327544
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس حفاظت IT
اسامـی افــــراد : آقای مهندس خودی زاده شماره داخلــی : 2501
شماره مستقیم : 041-31452501 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست(دانشجويان)
اسامـی افــــراد : آقاي محسن سیف شماره داخلــی : 2503
شماره مستقیم : 041-31452503 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : كارشناس حراست
اسامـی افــــراد : خانم ياری شماره داخلــی : 2502
شماره مستقیم : 041-31452502 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : اداره امور ايثارگران
اسامـی افــــراد : آقای سید باقری شماره داخلــی : 2462
شماره مستقیم : 041-34327563 شمــاره فـکـس : 041-34327563
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : دبیر هیات اجرایی جذب
اسامـی افــــراد : آقای دکتر فلاحی شماره داخلــی : 2442
شماره مستقیم : 041-34327585 شمــاره فـکـس : 041-34327585
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : آقای کهنسال شماره داخلــی : 2433
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : کارشناس نظارت و ارزيابي
اسامـی افــــراد : خانم قاسم نژاد شماره داخلــی : 2432
شماره مستقیم : 041-34327574 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه رياست قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : آقاي ابراهیم نوري شماره داخلــی : 2052
شماره مستقیم : 041-31452052 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت اداري ومالي قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر محسن فلاح شماره داخلــی : 2026
شماره مستقیم : 041-34327517 شمــاره فـکـس : 041-34327517