پنجشنبه 26 مرداد 1396 _ 25 ذو القعدة 1438 _ 17 اوت 2017
فارسی | English
  دفترچه تلفن
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 242
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : انتشارات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34440233 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : سالن ورزشی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34408488 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : قرائتخانه و کتابخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 210
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : انتشارات زیتون (دانشکده کشاورزی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2603
شماره مستقیم : 041-31452603 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : بوفه دانشکده علوم پایه ( خواهران )
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2125
شماره مستقیم : 041-34327602 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگاني بلوك A علوم پايه
اسامـی افــــراد : همگانی شماره داخلــی : 2030
شماره مستقیم : 041-31452030 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : همگاني بلوك A ادبيات
اسامـی افــــراد : همگانی شماره داخلــی : 2032
شماره مستقیم : 041-31452032 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : تاكسي تلفني
اسامـی افــــراد : تاکسی تلفنی شماره داخلــی : 2220
شماره مستقیم : 041-34327599 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متـفـرقــه هــا قسمت یا واحـد : بانک تجارت
اسامـی افــــراد : آقاي صفری شماره داخلــی : 2037
شماره مستقیم : 041-34327558 شمــاره فـکـس : 041-34327558