فارسی | English
پنجشنبه 31 مرداد 1398 _ 21 ذو الحجة 1440 _ 22 اوت 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : همگاني بلوك A علوم پايه
اسامـی افــــراد : همگانی شماره داخلــی : 2030
شماره مستقیم : 041-31452030 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : همگاني بلوك A ادبيات
اسامـی افــــراد : همگانی شماره داخلــی : 2032
شماره مستقیم : 041-31452032 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : تاكسي تلفني
اسامـی افــــراد : تاکسی تلفنی شماره داخلــی : 2220
شماره مستقیم : 041-34327599 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بانک تجارت
اسامـی افــــراد : آقاي صفری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34327558 شمــاره فـکـس : 041-34327558
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بانک تجارت
اسامـی افــــراد : آقای دوستی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-34327558 شمــاره فـکـس : 041-34327558
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بانک ملی
اسامـی افــــراد : آقاي مجید صفری شماره داخلــی : 2366
شماره مستقیم : 041-34327512 شمــاره فـکـس : 041-34327513
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : دفترخدمات پستي
اسامـی افــــراد : آقای شیخ عبدالله زاده شماره داخلــی : 2186
شماره مستقیم : 041-34327579 شمــاره فـکـس : 041-34327579
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بليط فروشی رجاء
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2087
شماره مستقیم : 041-34327556 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : نماينده شركت خدماتي
اسامـی افــــراد : آقای رنگساز شماره داخلــی : 2232
شماره مستقیم : 041-34327543 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بوفه دانشکده ادبیات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2233
شماره مستقیم : 041-34327593 شمــاره فـکـس :