سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : اساتید گروه حقوق
اسامـی افــــراد : آقای دکتر فانی شماره داخلــی : 2320
شماره مستقیم : 041-31452320 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : اساتید گروه حقوق
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر حاجی پور شماره داخلــی : 2310
شماره مستقیم : 041-31452310 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : اساتید گروه حقوق
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر زیرک شماره داخلــی : 2319
شماره مستقیم : 041-31452319 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : اتاق جلسات
اسامـی افــــراد : آقای حسین دریغ شماره داخلــی : 2313
شماره مستقیم : 041-31452313 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : رئيس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر احمدوند شماره داخلــی : 2338
شماره مستقیم : 041-34327562 شمــاره فـکـس : 041-34327562
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : رئيس دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : دفتردانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي حسین دریغ شماره داخلــی : 2337
شماره مستقیم : 041-34327562 شمــاره فـکـس : 041-34327562
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سید احمد حسینی شماره داخلــی : 2336
شماره مستقیم : 041-34327562 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : دبيرخانه دانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي حسین دریغ شماره داخلــی : 2316
شماره مستقیم : 041-31452316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده الهيّات قسمت یا واحـد : رئيس آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : آقاي مهندس رشيد محمدي شماره داخلــی : 2252
شماره مستقیم : 041-31452252 شمــاره فـکـس :