فارسی | English
يکشنبه 28 بهمن 1397 _ 12 جمادى الثانية 1440 _ 17 فوریه 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : آقاي دکترچاپارزاده شماره داخلــی : 2139
شماره مستقیم : 041-31452139 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر نامور شماره داخلــی : 2070
شماره مستقیم : 041-31452070 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر معصومه ولیپور شماره داخلــی : 2066
شماره مستقیم : 041-31452066 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : خانم دکتر مسلمی شماره داخلــی : 2184
شماره مستقیم : 041-31452184 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه زيست گياهي ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : خانم هاشمی شماره داخلــی : 2143
شماره مستقیم : 041-31452143 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه بيولوژي ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : آقاي محمّدپور شماره داخلــی : 2152
شماره مستقیم : 041-31452152 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه زيست جانوری ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : آقاي محمدپور شماره داخلــی : 2132
شماره مستقیم : 041-31452132 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتی ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : آقاي دکترچاپارزاده شماره داخلــی : 2145
شماره مستقیم : 041-31452145 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمایشگاه سیستماتیک
اسامـی افــــراد : خانم هاشمی شماره داخلــی : 2117
شماره مستقیم : 041-31452117 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : مديرگروه شيمي
اسامـی افــــراد : آقاي دکتر متین شماره داخلــی : 2082
شماره مستقیم : 041-31452082 شمــاره فـکـس :