فارسی | English
دوشنبه 12 خرداد 1399 _ 09 شوال 1441 _ 1 ژوئن 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه زيست جانوری ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : آقاي محمدپور شماره داخلــی : 2132
شماره مستقیم : 041-31452132 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه بيولوژي ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : آقاي محمّدپور شماره داخلــی : 2152
شماره مستقیم : 041-31452152 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه زيست گياهي ( زيست شناسي )
اسامـی افــــراد : خانم هاشمی شماره داخلــی : 2143
شماره مستقیم : 041-31452143 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر معصومه ولیپور شماره داخلــی : 2066
شماره مستقیم : 041-31452066 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر نامور شماره داخلــی : 2070
شماره مستقیم : 041-31452070 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : آقاي دکترچاپارزاده شماره داخلــی : 2139
شماره مستقیم : 041-31452139 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر منیری شماره داخلــی : 2061
شماره مستقیم : 041-31452061 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيد زيست شناسي
اسامـی افــــراد : آقاي دكترفرج زاده شماره داخلــی : 2062
شماره مستقیم : 041-31452062 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اطاق جلسات علوم
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2063
شماره مستقیم : 041-31452063 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : مرکز اينترنت دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای مهندس کاوه قاسمی شماره داخلــی : 2142
شماره مستقیم : 041-31452142 شمــاره فـکـس :