فارسی | English
سه شنبه 25 تير 1398 _ 13 ذو القعدة 1440 _ 16 ژوئیه 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر مشتقی شماره داخلــی : 2110
شماره مستقیم : 041-31452110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر باقری شماره داخلــی : 2110
شماره مستقیم : 041-31452110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شبيه سازي مولکولي ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : آقای دکتر راستگار شماره داخلــی : 2043
شماره مستقیم : 041-31452043 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شبيه سازي مولکولي ( گروه شيمی )
اسامـی افــــراد : آقای دکتر جهان بین شماره داخلــی : 2043
شماره مستقیم : 041-31452043 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر اسماعیل پور شماره داخلــی : 2072
شماره مستقیم : 041-31452072 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدفيزيک
اسامـی افــــراد : آقای دکتر عطازاده شماره داخلــی : 2183
شماره مستقیم : 041-31452183 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سلطانی شماره داخلــی : 2461
شماره مستقیم : 041-31452461 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حسینی صدر شماره داخلــی : 2461
شماره مستقیم : 041-31452461 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر امانی قدیم شماره داخلــی : 2017
شماره مستقیم : 041-34327541 شمــاره فـکـس : 041-34327541
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رضوانی شماره داخلــی : 2056
شماره مستقیم : 041-31452056 شمــاره فـکـس :