فارسی | English
سه شنبه 25 تير 1398 _ 13 ذو القعدة 1440 _ 16 ژوئیه 2019
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر فرشی شماره داخلــی : 2105
شماره مستقیم : 041-31452105 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر متین شماره داخلــی : 2045
شماره مستقیم : 041-31452045 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر امانی قدیم شماره داخلــی : 2045
شماره مستقیم : 041-31452045 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر ایازی شماره داخلــی : 2092
شماره مستقیم : 041-31452092 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : خانم دکتر شقاقی شماره داخلــی : 2092
شماره مستقیم : 041-31452092 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : اساتيدشيمي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سعید ملایی شماره داخلــی : 2035
شماره مستقیم : 041-31452035 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمي آلي تحقيقاتي
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حسن ولی زاده شماره داخلــی : 2124
شماره مستقیم : 041-31452124 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمایشگاه الکترو شیمی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر حبیبی شماره داخلــی : 2135
شماره مستقیم : 041-31452135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمایشگاه الکترو شیمی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر رزمی شماره داخلــی : 2135
شماره مستقیم : 041-31452135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه دانشکده علوم پايه قسمت یا واحـد : آزمايشگاه شيمی فيزيک 1
اسامـی افــــراد : آقای دکتر زارعی پور شماره داخلــی : 2146
شماره مستقیم : 041-31452146 شمــاره فـکـس :