فارسی | English
سه شنبه 1 بهمن 1398 _ 26 جمادى الأولى 1441 _ 21 ژانویه 2020
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس استعدادهای درخشان
اسامـی افــــراد : آقای جعفر واحدی شماره داخلــی : 2439
شماره مستقیم : 041-31452439 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : اداره پذيرش وثبت نام
اسامـی افــــراد : آقای رسول منصوری شماره داخلــی : 2428
شماره مستقیم : 041-31452428 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : اداره پذيرش وثبت نام
اسامـی افــــراد : آقای شهری شماره داخلــی : 2428
شماره مستقیم : 041-31452428 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس اداره امتحانات
اسامـی افــــراد : خانم فرهنگ شماره داخلــی : 2426
شماره مستقیم : 041-31452426 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : بايگانی آموزش کل
اسامـی افــــراد : آقای حمید زینی شماره داخلــی : 2425
شماره مستقیم : 041-31452425 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : بايگانی آموزش کل
اسامـی افــــراد : آقای حسین خدایی شماره داخلــی : 2425
شماره مستقیم : 041-31452425 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس برنامه ريزی آموزسي
اسامـی افــــراد : آقای مهدی حسین زاده شماره داخلــی : 2435
شماره مستقیم : 041-31452435 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : اداره فارغ التحصيلان وامتحانات
اسامـی افــــراد : آقای کفشدوزی شماره داخلــی : 2423
شماره مستقیم : 041-34327536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس تحصيلات تکميلی
اسامـی افــــراد : آقای سعید جمشیدی شماره داخلــی : 2482
شماره مستقیم : 041-31452482 شمــاره فـکـس : 041-34327545
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس برنامه ريزی آموزسي
اسامـی افــــراد : آقاي سعیدزاده شماره داخلــی : 2440
شماره مستقیم : 041-31452440 شمــاره فـکـس :