فارسی | English
چهارشنبه 2 بهمن 1398 _ 27 جمادى الأولى 1441 _ 22 ژانویه 2020
سرخط خبرها :
  اوقات شرعی 
   
    امروز
  چهارشنبه
  بهمن 1398
  2
  قمری:27 جمادى الأولى 1441

  میلادی:22 ژانویه 2020
   
   دبیرخانه حوزه ریاست

  دبیرخانه حوزه ریاست
  شهناز صدقی


  داخلی: 2059

  * شرح وظایف

  -         تهيه وتنظيم مكاتبات رياست دانشگاه
   -         تهيه وتنظيم احكام فوق العاده مديريت و اعضاء هيات علمي
   -         ثبت ، صدور وتوزيع نامه هاي رياست محترم دانشگاه ، مدير دفتر رياست، مشاور رياست
   -         تايپ نامه هاي رياست دانشگاه ، قائم مقام رياست ، مديردفتررياست
   -         فاكس كليه نامه هاي خارج ازكشور درسطح دانشگاه ونامه هاي داخلي رياست دانشگاه
  -         تنظيم كارتابل هاي رياست دانشگاه و مديردفتررياست