دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 هيات امنا

اسامی اعضای كميسيون دائمي:
    رئیس کمیسیون دائمي هیأت امنا
    دكتر محمدباقر صادقی آزاد رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دبير كميسيون دائمي
     مهندس سعید رضایی  معاون محترم مرکز هیأت‎های امنای دانشگاه­ها
     مهندس احمد کولیوند  نماینده محترم سازمان مدیریت برنامه و بودجه درکمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه
     دكتر سيد مهدي گلابي عضو محترم كميسيون  دائمي
    عضو محترم کمیسیون دائمی
   عضو محترم کمیسیون دائمی
  عضو محترم کمیسیون دائمی


اعضای حقوقی هيات امنا:
  دكتر محمد علی زلفی گل – وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
   دكتر محمدباقر صادقی آزاد –رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دبير هیات امنا
   دکتر محمد سلیمانی – قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
    رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
   مهندس امیرحسین آقاجانی – نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی هيات امنا:
   حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم – عضو محترم هیات امنا
   عضو محترم هیات امنا
   دکتر زهرا ساعی– عضو محترم هیات امنا
   دکتر سیدمهدی گلابی– عضو محترم هیات امنا
  سعید جلالی– عضو محترم هیات امنا
   مهندس غلامرضا نوری قزلجه– عضو محترم هیات امنا