دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 هيات امنا

اسامی اعضای كميسيون دائمي:
    دکتر غلامرضا ظریفیان رئیس محترم کمیسیون دائمي هیأت امنا
    دكتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دبير كميسيون دائمي
     مهندس سعید رضایی  معاون محترم مرکز هیأت‎های امنای دانشگاه­ها
     مهندس احمد کولیوند  نماینده محترم سازمان مدیریت برنامه و بودجه درکمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه
     دكتر سيد مهدي گلابي عضو محترم كميسيون  دائمي
     دکتر موید حسینی صدر عضو محترم کمیسیون دائمی
     دکتر محمد مقدم عضو محترم کمیسیون دائمی
   دکتر پرویز آژیده عضو محترم کمیسیون دائمی


اعضای حقوقی هيات امنا:
  دكتر محمد علی زلفی گل – وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
   دكتر حسن ولی زاده –رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دبير هیات امنا
   دکتر محمد سلیمانی – قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
   دکتر غلامرضا ظریفیان – رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
   مهندس امیرحسین آقاجانی – نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی هيات امنا:
   حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم – عضو محترم هیات امنا
   دکتر محمدرضا پورمحمدی– عضو محترم هیات امنا
   دکتر زهرا ساعی– عضو محترم هیات امنا
   دکتر سیدمهدی گلابی– عضو محترم هیات امنا
  سعید جلالی– عضو محترم هیات امنا
   مهندس غلامرضا نوری قزلجه– عضو محترم هیات امنا