دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
 شورای فرهنگی

دکتر محمد باقر محمدصادقی آزاد،  سرپرست دانشگاه
دکتر داود افقی، معاون فرهنگی و اجتماعی
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رنجــبر، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر عیسی برقی، معاون دانشجویی
   دکتر امین صفری، معاون آموزشی و تحصیلات  تکمیلی
  دبیر هم اندیشی اساتید، خانم دکتر اسکویی
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کریم زاده 
  آقای عابدی، مسئول بسیج دانشجویی