پرتال دانشگاه در حال بروز رسانی می باشد و بزودی فعال خواهد گردید

اخبار جاری دانشگاه را می توانید از طریق کانال تلگرام دانشگاه ملاحظه فرمایید

@mfazaruniv

** اطلاعیه و مجموعه فرمهای مربوط به ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 95 **

 

لینکهای پر کاربرد

 

خدمات عمومی
** سامانه اتوماسیون اداری ** --- ** پست الکترونیک **
خدمات دانشجویی
** سامانه مشاوره اینترنتی ** --- ** سامانه اتوماسیون خوابگاه ** --- ** سامانه اتوماسیون تغذیه **
خدمات آموزشی
** سامانه اتوماسیون آموزش-سما **
خدمات پژوهشی
** آزمایشگاه مرکزی ** --- ** سامانه جستجوی مجلات ** --- ** پرتال کتابخانه مرکزی **